Застраховане

Ние следим отблизо значимите промени и развитие на застрахователния бранш и активно участваме в тези процеси.

Членове на нашия екип консултираха изготвянето на проекта за Кодекса за застраховането, както и последващите му изменения и допълнения.

Услугите, предлагани от нас в областта на застраховането и презастраховането, включват правни съвети и подготовка на документи относно:

  • Учредяване, лицензиране и преобразуване на застрахователи и презастрахователи
  • Ликвидация, несъстоятелност и прекратяване на застрахователи и презастрахователи
  • Лицензиране на застрахователни брокери
  • Общи и специални условия на застрахователни продукти, типови застрахователни договори и друга документация, свързана с дейността на застрахователи
  • Правила и договори за външни продажби на застрахователни продукти от застрахователни агенти и брокери
  • Инвестиране на застрахователни резерви
  • Прехвърляне на застрахователни портфейли
  • Представителство на застрахователи пред държавните надзорни органи
  • Представителство и посредничество за удовлетворяване на застрахователни претенции по всички видове застрахователни договори
  • Ние осигуряваме правно и данъчно представителство на застрахователни предприятия от ЕС, които осъществяват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги в рамките на ЕС.

Start typing and press Enter to search