ДИА Консулт

ДИА Консулт е основана през 1996 година като кантора, осъществяваща юридически услуги в областта на гражданското право. Желанието ни да осигуряваме комплексно обслужване на нашите клиенти доведе и до разширяване спектъра на предоставяните услуги.

През 2005 година бе създадено Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, което обедини клиентите на ДИА Консулт и на новоприсъединилите се адвокати в областта на адвокатските услуги.

ДИА Консулт продължи да осъществява консултантска дейност предимно в сферата на финансите, данъците и счетоводството.

ДИА Консулт работи в сътрудничество с високо квалифицирани икономисти и одитори.

ДИА Консулт предоставя:

 • счетоводно обслужване
 • финансово-счетоводен анализ
 • данъчни консултации и защита
 • консултации по социално и здравно осигуряване
 • процедури по търговска и данъчна регистрация на фирми
 • деклариране на данни – НАП, Инспекция по труда, НСИ и др
 • изготвяне на договори, оферти и вътрешнодружествени документи
 • обработка на възнаграждения на персонала
 • трудови досиета, изготвяне и регистрация на трудови и граждански договори, попълване на трудови и осигурителни книжки
 • ведомости, платежни документи и служебни бележки
 • обработка и съхранение на първични счетоводни документи
 • създаване на счетоводни отчети и регистри
 • изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП по електронен път
 • годишно приключване
 • изготвяне на данъчни декларации
 • изготвяне на статистически форми
 • консолидация на отчети

Start typing and press Enter to search