Кариери

Адвокатското дружество предлага възможност за професионална реализация на адвокати, дипломирани юристи и студенти по право (след 6. семестър). За Вашата успешна работа е необходимо да имате експертиза в сферите на дейност на кантората. Ние предлагаме шанс за работа с реномирани корпоративни клиенти от България и чужбина и възможност за повишаване на квалификацията и специализация в нашите сфери на дейност.

При интерес от Ваша страна можете да се обърнете към технически секретар в кантората и да представите Вашето CV и мотивационно писмо.

Start typing and press Enter to search