Ние работим с грижа и отговорност към нашите клиенти и обществото.

Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници

Адвокатското дружество Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници е лидер в сферата на застрахователното право и регулацията на застрахователния  сектор в България. Ние предоставяме консултации на държавни органи и отраслови организации при изготвянето и съгласуването на нормативни актове в различни сектори на българската икономика и обществен живот. Чрез дългогодишен опит и експертиза в процесуалното представителство ние предлагаме комплексно и пълно правно обслужване на своите клиенти.

Start typing and press Enter to search