Ние работим с грижа и отговорност към нашите клиенти и обществото.

Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници

Адвокатското дружество Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници е лидер в сферата на застрахователното право и регулацията на застрахователния  сектор в България. Ние предоставяме консултации на държавни органи и отраслови организации при изготвянето и съгласуването на нормативни актове в различни сектори на българската икономика и обществен живот. Чрез дългогодишен опит и експертиза в процесуалното представителство ние предлагаме комплексно и пълно правно обслужване на своите клиенти.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt