Защита на Конкуренцията

Нашите услуги включват професионални съвети относно:

  • Различните форми на нелоялна конкуренция
  • Защита срещу споразумения, решения и съгласувана практика, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията
  • Проблеми, свързани със злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара
  • Правна помощ във връзка със случаи на концентрация на стопанската дейност и други действия, водещи до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията

Start typing and press Enter to search