Природни Ресурси. Концесии

Нашият екип подпомогна свои клиенти – чуждестранни инвеститори чрез обстоен due diligence на водно-енергийни проекти, както и при придобиването на контрола върху дружества със стратегически позиции.

Предоставяме консултации при провеждане на процедурите за получаване на разрешителни за водоползване и заустване, както и концесиониране на минерални извори.

Start typing and press Enter to search