Природни Ресурси. Концесии

Нашият екип подпомогна свои клиенти – чуждестранни инвеститори чрез обстоен due diligence на водно-енергийни проекти, както и при придобиването на контрола върху дружества със стратегически позиции.

Предоставяме консултации при провеждане на процедурите за получаване на разрешителни за водоползване и заустване, както и концесиониране на минерални извори.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt