Несъстоятелност

Правните проблеми, свързани с несъстоятелността и оздравителните процедури, привличат все повече внимание с увеличаване на динамиката на търговските отношения. Освен богатия ни опит в представителството на различни кредитори в тези процедури, ниe сме пионери в областта на несъстоятелността на застрахователни дружества при действието на новите общоевропейски изисквания и законодателство.

Start typing and press Enter to search