Несъстоятелност

Правните проблеми, свързани с несъстоятелността и оздравителните процедури, привличат все повече внимание с увеличаване на динамиката на търговските отношения. Освен богатия ни опит в представителството на различни кредитори в тези процедури, ниe сме пионери в областта на несъстоятелността на застрахователни дружества при действието на новите общоевропейски изисквания и законодателство.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt