Недвижими Имоти и Строителство

Нашите адвокати консултират множество сделки на пазара на недвижими имоти, отличаващи се със своя значителен икономически интерес и степен на правна сложност. Предоставяме правно съдействие в целия диапазон на правна проблематика при разработването и осъществяването на инвестиционен проект в областта на недвижимите имоти.

Предоставяните от нас услуги включват професионални съвети и подготовка на документи относно:

  • Изследване и анализ на собствеността
  • Ипотеки
  • Реституция
  • Кадастър и регулация
  • Инфраструктура и комунални услуги
  • Сервитути
  • Управление на собствеността
  • Документално и договорно оформяне на всички етапи в инвестиционната дейност в сферата на проектирането, строителството и надзора върху тях
  • Представителство и комуникация с нотариуси

Start typing and press Enter to search