Капиталови Пазари

Нашият екип осигурява професионални съвети и подготовка на документи относно:

 • Сделки с финансови инструменти
 • Проспекти и търгови предложения
 • Публично предлагане на ценни книжа
 • Обратно изкупуване на акции
 • Промени в капитала на публични дружества
 • Вписване и отписване от Регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор
 • Разкриване на информация от публични дружества
 • Дейности на инвестиционни дружества и взаимни фондове
 • Дейности на управляващи дружества
 • Дейности на инвестиционни посредници
 • Разработване на мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 • Представителство пред Комисията за финансов надзор

Start typing and press Enter to search