Капиталови Пазари

Нашият екип осигурява професионални съвети и подготовка на документи относно:

 • Сделки с финансови инструменти
 • Проспекти и търгови предложения
 • Публично предлагане на ценни книжа
 • Обратно изкупуване на акции
 • Промени в капитала на публични дружества
 • Вписване и отписване от Регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор
 • Разкриване на информация от публични дружества
 • Дейности на инвестиционни дружества и взаимни фондове
 • Дейности на управляващи дружества
 • Дейности на инвестиционни посредници
 • Разработване на мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 • Представителство пред Комисията за финансов надзор
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt