Данъци

Нашият екип отделя специално внимание на въпросите, свързани с местното и международното данъчно облагане. Съвместната ни работа със счетоводители и одитори е гаранция за успех при предоставянето на правни съвети относно:

  • Корпоративно данъчно облагане
  • Индивидуално данъчно облагане
  • Данък добавена стойност
  • Държавни такси
  • Акцизи и мита
  • Регистрационни процедури пред данъчните власти
  • Тълкуване и прилагане на споразумения за избягване на двойното данъчно облагане
  • Обжалване на данъчни актове

Start typing and press Enter to search