Данъци

Нашият екип отделя специално внимание на въпросите, свързани с местното и международното данъчно облагане. Съвместната ни работа със счетоводители и одитори е гаранция за успех при предоставянето на правни съвети относно:

  • Корпоративно данъчно облагане
  • Индивидуално данъчно облагане
  • Данък добавена стойност
  • Държавни такси
  • Акцизи и мита
  • Регистрационни процедури пред данъчните власти
  • Тълкуване и прилагане на споразумения за избягване на двойното данъчно облагане
  • Обжалване на данъчни актове
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt