Банки и Финанси

Нашите услуги включват:

  • Провеждане на процедура по лицензиране и представителство пред Българската народна банка
  • Подготовка на учредителни документи, устави, вътрешноорганизационни документи и правила за дейността на структурните звена на търговски банки
  • Изготвяне на банкови договори и общи условия и консултации относно въвеждането на нови банкови продукти
  • Консултации относно ипотечни облигации

Start typing and press Enter to search