Управление на Имущества. Доверителни Сделки

  • Управление и разпореждане с имущество и наследство, съгласно волята на доверителя. Съставяне и изпълнение на завещания.
  • Съдебни спорове и споразумения
  • Данъчни консултации
  • Учредяване и консултации на фамилни дружества, съвместни предприятия. Инвестиции в страната и чужбина
  • Предоставяне на регистриран адрес и административни офис-услуги
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt