Застраховане

Ние следим отблизо значимите промени и развитие на застрахователния бранш и активно участваме в тези процеси.

Членове на нашия екип консултираха изготвянето на проекта за Кодекса за застраховането, както и последващите му изменения и допълнения.

Услугите, предлагани от нас в областта на застраховането и презастраховането, включват правни съвети и подготовка на документи относно:

  • Учредяване, лицензиране и преобразуване на застрахователи и презастрахователи
  • Ликвидация, несъстоятелност и прекратяване на застрахователи и презастрахователи
  • Лицензиране на застрахователни брокери
  • Общи и специални условия на застрахователни продукти, типови застрахователни договори и друга документация, свързана с дейността на застрахователи
  • Правила и договори за външни продажби на застрахователни продукти от застрахователни агенти и брокери
  • Инвестиране на застрахователни резерви
  • Прехвърляне на застрахователни портфейли
  • Представителство на застрахователи пред държавните надзорни органи
  • Представителство и посредничество за удовлетворяване на застрахователни претенции по всички видове застрахователни договори
  • Ние осигуряваме правно и данъчно представителство на застрахователни предприятия от ЕС, които осъществяват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги в рамките на ЕС.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search