Управление на Имущества. Доверителни Сделки

  • Управление и разпореждане с имущество и наследство, съгласно волята на доверителя. Съставяне и изпълнение на завещания.
  • Съдебни спорове и споразумения
  • Данъчни консултации
  • Учредяване и консултации на фамилни дружества, съвместни предприятия. Инвестиции в страната и чужбина
  • Предоставяне на регистриран адрес и административни офис-услуги
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search