Несъстоятелност

Правните проблеми, свързани с несъстоятелността и оздравителните процедури, привличат все повече внимание с увеличаване на динамиката на търговските отношения. Освен богатия ни опит в представителството на различни кредитори в тези процедури, ниe сме пионери в областта на несъстоятелността на застрахователни дружества при действието на новите общоевропейски изисквания и законодателство.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search