Недвижими Имоти и Строителство

Нашите адвокати консултират множество сделки на пазара на недвижими имоти, отличаващи се със своя значителен икономически интерес и степен на правна сложност. Предоставяме правно съдействие в целия диапазон на правна проблематика при разработването и осъществяването на инвестиционен проект в областта на недвижимите имоти.

Предоставяните от нас услуги включват професионални съвети и подготовка на документи относно:

  • Изследване и анализ на собствеността
  • Ипотеки
  • Реституция
  • Кадастър и регулация
  • Инфраструктура и комунални услуги
  • Сервитути
  • Управление на собствеността
  • Документално и договорно оформяне на всички етапи в инвестиционната дейност в сферата на проектирането, строителството и надзора върху тях
  • Представителство и комуникация с нотариуси
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search