Кариери

Адвокатското дружество предлага възможност за професионална реализация на адвокати, дипломирани юристи и студенти по право (след 6. семестър). За Вашата успешна работа е необходимо да имате експертиза в сферите на дейност на кантората. Ние предлагаме шанс за работа с реномирани корпоративни клиенти от България и чужбина и възможност за повишаване на квалификацията и специализация в нашите сфери на дейност.

При интерес от Ваша страна можете да се обърнете към технически секретар в кантората и да представите Вашето CV и мотивационно писмо.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search