ДИА Консулт

ДИА Консулт е основана през 1996 година като кантора, осъществяваща юридически услуги в областта на гражданското право. Желанието ни да осигуряваме комплексно обслужване на нашите клиенти доведе и до разширяване спектъра на предоставяните услуги.

През 2005 година бе създадено Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, което обедини клиентите на ДИА Консулт и на новоприсъединилите се адвокати в областта на адвокатските услуги.

ДИА Консулт продължи да осъществява консултантска дейност предимно в сферата на финансите, данъците и счетоводството.

ДИА Консулт работи в сътрудничество с високо квалифицирани икономисти и одитори.

ДИА Консулт предоставя:

 • счетоводно обслужване
 • финансово-счетоводен анализ
 • данъчни консултации и защита
 • консултации по социално и здравно осигуряване
 • процедури по търговска и данъчна регистрация на фирми
 • деклариране на данни – НАП, Инспекция по труда, НСИ и др
 • изготвяне на договори, оферти и вътрешнодружествени документи
 • обработка на възнаграждения на персонала
 • трудови досиета, изготвяне и регистрация на трудови и граждански договори, попълване на трудови и осигурителни книжки
 • ведомости, платежни документи и служебни бележки
 • обработка и съхранение на първични счетоводни документи
 • създаване на счетоводни отчети и регистри
 • изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП по електронен път
 • годишно приключване
 • изготвяне на данъчни декларации
 • изготвяне на статистически форми
 • консолидация на отчети
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search