ДИА Експерт

С цел предоставяне на комплексни услуги на нашите клиенти в сферата на застраховането, Адвокатското дружество създаде фирмата ДИА Експерт ЕООД.

ДИА Експерт извършва дейност по уреждане на застрахователни претенции, включително предоставяне на експертни оценки, както и кореспондентска дейност и представителство по смисъла на Кодекса за застраховането, Консолидираната моторна директива 2009/103/ЕО и Вътрешните правила на Съвета на бюрата. Предлагаме на нашите клиенти високо качество на услуги чрез екип от професионалисти с богат опит в сферата на уреждането на застрахователни претенции. Работим, водени от целта да градим трайни отношения с нашите клиенти, на основата на доверие, коректност и лична отговорност.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search